Strona główna kolekcji sygnaturek jest tu:

http://hell.pl/nina/newssigs/newssigs.htm