.©©©©©©.                   ©©©     ©©©   ©©©
  ©©©© ©©©©                  ©©©     ©©©   ©©©
  ©©©  ©©©                         ©©©   ©©©
  ©©©     .©©©©. ©©©©©©. ©©© ©©© ©©©©©©© ©©© .©©©©. ©©©©©©. ©©©©©©
  ©©©    ©©©""©©© ©©© "©©© ©©© ©©© ©©©©"  ©©© ©©©©"©©© ©©© "©©© ©©©
  ©©©  ©©© ©©© ©©© ©©© ©©© ©©© ©©© ©©©   ©©© ©©© ©©© ©©© ©©© ©©©
  ©©©© ©©©© ©©©..©©© ©©© ©©©© ©©©© ©©© ©©©   ©©© ©©©© ©©© ©©© ©©© ©©©©.
  "©©©©©©"  "©©©©" ©©©©©©"  "©©©©©© ©©©   ©©© "©©©©©© ©©© ©©© "©©©©
  =================== ©©© ========= ©©© ================ ©©© ===============
            ©©©   ©©© ©©©©       ©©© ©©©©
            ©©©    "©©©©"        "©©©©"


  Umieszczone na tych stronach teksty są mojego autorstwa, chyba, że wyraźnie
napisane jest przy nich, że autorem jest ktoś inny (jak w przypadku "zapisów"
z Hitalii lub cytatów z list czy grup dyskusyjnych).

  Moje teksty znajdują się tutaj po to, aby każdy, kto chce, mógł je
przeczytać. W tym celu można je oczywiście kopiować na swój dysk twardy
lub na dyskietki, zrobić sobie wydruk, itp. Można też wykonany wydruk lub
skopiowany plik udostępnić komuś znajomemu do przeczytania. To wszystko
mieści się moim zdaniem w ramach tzw. "własnego użytku" (opisanego w Ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 23).

  Pragnę jednak podkreślić, że poprzez umieszczenie moich tekstów na tej
stronie nie zrzekam się żadnej części praw autorskich do nich - ani
autorskich praw osobistych, ani autorskich praw majątkowych.

  Nie wyrażam zatem "dorozumianej" (czyli zaocznej) zgody na jakiekolwiek
publiczne (czy to płatne czy też bezpłatne) rozpowszechnianie pobranych
z mojej strony tekstów. W szczególności nie wyrażam zgody na umieszczanie
ich na jakichkolwiek stronach WWW ani na dyskach kompaktowych dołączanych
do czasopism lub zinów, a także na wydanie ich drukiem. Osoby pragnące
rozpowszechniać moje teksty w któryś z w/w sposobów proszone są
o skontaktowanie się ze mną.

                          Antonina Liedtke

================================================================================

               Powrót na stronę główną