:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::: :::: :::  ::::  ::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::: :::: :: : :: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::    ::: :::: ::::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::: :::: :::: ::: ::::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::: :::: :: : :: : :: :: ::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::
:::: :::: :::  ::::  ::: :: ::::::::   ::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::: ::::
                      :::            ::
|  |  /    ,'     ,-'      : ::            ::
| .' /    ,'    ,-'     _,-' : ::    ::: ::::   ::::::::
| | /   ,'    ,-'    _,-'   :  ::    :::: :::: : ::::::::
| .' /   ,'   ,-'    _,-'     :  ::    ::  ::::   ::
| | /  ,'   ,-'   _,-'      :   ::    ::      ::
|.'/  ,'  ,-'   _,-'        :::::::::    ::      ::
| / ,'  ,-'  _,-'          :    ::   ::      ::
|/ ,' ,-'  _,-'        __..- :    ::   ::      ::
|,' ,-' _,-'      __..--""   :::::   ::   ::      ::
|,-' _,-'    __..--""       :  ::::  :: :  :::      ::
|_,-'  __..--""          :   ::   ::   :::      ::
|__..--""              :
|___________________________________ :: ___________________________________


         _                     _
   .-\    | |          o          | | o
   | | __, | |  _|_ __   ,   _   ,_  __ | |
     | / | |/_)  | / \_ / \_| |/  / | / \_|/ \_|
     |/\_/|_/| \_/  |_/\__/  \/ |_/|__/   |_/\__/ \_/ |_/ ooo
    /|                 /
    \|


Podejście zasadnicze      ...albo...      Konwertery gif==>ascii:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 .-,--.    .   . ;   .             .   .
 '|__/ ,-. ,-| ,-. . ,-. ,-. . ,-.  ,_, ,-. ,-. ,-. ,-| ,-. . ,-. ,_, ,-.
 .|  | | | | |-' | `-. |  | |-'  / ,-| `-. ,-| | | | | | |  / |-'
 `'  `-' `-' `-' | `-' `-' ' `-'  '"' `-^ `-' `-^ `-' ' ' ' `-' '"' `-'
          |
          `'

  Kiedyś na alt.ascii-art padło pytanie o programy do tworzenia ascii-artów.
Odpowiedź była bardzo wyczerpująca... ;) Brzmiała tak:

In article <01bd2129$8f284a40$LocalHost@atkins>, "Martin Atkins"
<zneg.ngxvaf@ovtsbbg.pbz> wrote:
[...]
> Unix:   emacs
>      pico
>      vi
> 
> Windows95: Notepad (Comes with Windows!)
>      EDIT.COM (Comes with windows!)
>      MicroEMACS
> 
> Windows3: Notepad (Comes with Windows!)
>      MicroEMACS
> 
> MSDOS:   EDIT.COM (Comes with DOS 5 and 6 - Type EDIT at command line)
>      QEdit
> 
> Amiga:   Ed (On Workbench Disk - run 'Ed <filename>' in shell)
>      MicroEMACS (Supplied with Workbench on Extras disk)
>      Blacks Editor
> 
> AppleMac: Nisus
[...]

  Wszelkie informacje o specjalistycznych programach, które "robią" ascii-
-arty wzbudzają w tej grupie śmiech pusty, natomiast z uznaniem przyjmowane
są wiadomości o prostych edytorach tekstowych, wyposażonych w takie funkcje,
jak prostokątne cut&paste, tryb insert, automatyczne wyrzucanie spacji
z końców linii (ale nie kiedy się edytorowi spodoba, tylko na żądanie) itp.
  Jako osoba dociekliwa z natury ;) a przy tym całkowicie pozbawiona
talentu do rysowania, zbadałam zagadnienie dokładniej i mam pewne wnioski...


:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

,-, ,            .           . ,_  .       . .
 '|/ ,-. ,-. . , , ,-. ,-. |- ,-. ,-. . .  ,-. . |_ ----\ ,-. ,-. ,-. . .
 |\ | | | | |/|/ |-' |  | |-' |  | |  | | | | ----/ ,-| `-. |  | |
 ,' ` `-' ' ' ' '  `-' '  `' `-' '  `-|  `-| ' |   ' `-^ `-' `-' ' '
                    /|   ,|  '
                    `-'   `'

  "Automatyzacja" tworzenia rysunków w ascii polega na konwersji rysunku,
zapisanego w formacie graficznym (najczęściej gif albo jpg), na ciąg znaków
ascii. Konwerterów tego rodzaju jest całkiem sporo; zamieszczone poniżej
eksperymenty zostały wykonane przy pomocy programiku typu gif2ascii, który
w zamierzchłych czasach ściągnęłam z ftp://ftp.wwa.com/pub/Scarecrow/Gifscii/
- jednak ostatnio kilka osób dało mi znać, że ten link już nie działa...
Zaradzenie tej przykrości stało się możliwe dzięki uprzejmości Przemka
Brojewskiego, autora hughware'owego :) programu bmp2ascii. Programik
ten w niczym nie ustępuje analogicznym programom zagranicznym, a ma nad nimi
tę wyższość, że jest wyposażony w instrukcję obsługi, która nie dość, że
wszystko wyjaśnia ;) to jeszcze jest po polsku. Plik bmp2asc.zip
zawierający ten programik, ma niecałe 26 kB.

  A teraz obiecane wnioski :) Efektem działania wszelkich tego typu
konwerterów jest (w najlepszym razie) półprodukt, który wymaga jeszcze
pracochłonnej, ręcznej obróbki. Przy tym - do małych, kreskowych rysunków
te programy zdecydowanie się nie nadają. Do powyższych światłych wniosków
doszłam mniej-więcej tak:
Wzięłam
taki mały, prosty
rysuneczek
Joan G. Stark...

      .-.
      ((`-)
      \\
       \\
   .="""=._))   
   / .,  .'
  /__(,_.-'
  `  /|
    /_|__
     | `))
     |
  jgs -"==
...i przerobiłam go
na rysunek
wektorowy
a potem
na gif'a...
[Flaming Joan G. Stark w postaci gif'a]

  A potem tego gif'a poddałam działaniu programu gif2asc.exe. Oto efekty:


 Krok 1 -                  Krok 2 -
pierwszy output:             rozjaśnione:

!!!!!!!!!~:.               !!!!!!!!!WT*
!!!!!!!!>>h. Hmm... cóż...        !!!!!!!!SS?* Hmm... cóż...
!!!!!!!!! >! Raczej nie         !!!!!!!!!$T! Początki zawsze
!!!!!!!!!!(( rzuca na          !!!!!!!!!!@@ są trudne...
!!!!!~~~!!!' kolana ;)          !!!!XUUU!!!N
!!!:!!!!!h(:               !!X#!!!!!?@# A może by tak
!!)!!..!!!~< A może by to        !!!!!**!!!W? zrobić negatyw?
!<!!>`!~.!!! rozjaśnić?         !Z!!TW!U@!!!
:!!!!(!!!!!!               T!!!!@!!!!!!
!!!!-!!!!!!!               !!!!Q!!!!!!!
!!!!!!!!( '!               !!!!!!!!@$N!
!!!!!!!!!!!!               !!!!!!!!!!!!
!!!!!!~!!!!!               !!!!!!U!!!!!


 Krok 3 -                  Krok 4 -
 negatyw:                Ostateczne wnioski:

     :"=
    '''= Hmm... co by                 Krok 3
     4\  tu jeszcze...?                był szczytowym
     ==                        osiągnięciem.
   ...  h A może by tak
  ~   '=~ po kolei                   Po wypróbowaniu
 - ~"  :  wszystkie                   pozostałych
 F `m .=   dostępne                   możliwości
`  =    funkcje?                   zdecydowałam się
  J                            na funkcję
    -*h                         "delete" ;)
      
   .   


:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


  Oczywiście, jedna próba o niczym jeszcze nie świadczy. Być może ten gif
był po prostu za mały?

  Podejście nr 2:
[Flaming Joan G. Stark w postaci większego gif'a]
Krok 1 - Krok 2 - pierwszy output: rozjaśnienie: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ .'~! MMMMMMMMMMMMMMMMMMMf`.`#M !!!!!!!!!!!!!!!!!! !~!!! MMMMMMMMMMMMMMMMMM M*MMM: !!!!!!!!!!!!!!!!! ! !:'~~ MMMMMMMMMMMMMMMMM:M>Mk'"* !!!!!!!!!!!!!!!!! `>4!!!h MMMMMMMMMMMMMMMMMLMLMMMMX !!!!!!!!!!!!!!!!!! 4L`!!! MMMMMMMMMMMMMMMMMM:Mk4MMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!>4L`!! MMMMMMMMMMMMMMMMMMMLMkMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! `>4! MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLMLMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 4 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>MLM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/M: !!!!!!!!~\.::::. `4!!!! ! MMMMMMMM"\:nnnx:.^MMMMM'M !!!!!! :!!!!!!!!!!h ~4~ ! MMMMMM"dMMMMMMMMMMM'"M":M !!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! MMMMM\MMMMMMMMMMMMMMMMMM: !!!! !!!!!f`f'!!!!!!!! <! MMMM~MMMMMM?X)MMMMMMMM"dM !!! <!!!!!!! !!!!!!!\<!!! MMM"XMMMMMMMhMMMMMMf\dMMM !!~:!!!!f'!~!!!!!~.!!!!!! MMfXMMMMXXM*MMMMM".MMMMMM !~ ``````' `` .:!!!!!!!!! M"'""""""' ""`.xMMMMMMMMM :<!!!!!!!!< ! !!!!!!!!!!! kdMMMMMMMMM\M'MMMMMMMMMMM !!!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!! MMMMMMMMMM\MM'MMMMMMMMMMM !!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!! MMMMMMMMMfMMM'MMMMMMMMMMM !!!!!!!!~<!!! !!!!!!!!!!! MMMMMMMMfXMMM'MMMMMMMMMMM !!!!!!!!..... .... .`!!!! MMMMMMMMxxxxx xxxx ."MMMM !!!!!!!!!!!!! !!!!! ! !!! MMMMMMMMMMMMM'MMMMM'M'MMM !!!!!!!!!!!!! !!!!h<!<!!! MMMMMMMMMMMMM'MMMMMXMdMMM !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! MMMMMMMMMMMMM'MMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! MMMMMMMMMMMMM'MMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! MMMMMMMMMMMMM'MMMMMMMMMMM Krok 3 - Krok 4 - negatyw: ponowne rozjaśnienie: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~X@*tL~ .@"%. ~~~~~~~~~~~~~~~~~<$~u~~~# f . # ~~~~~~~~~~~~~~~~~E~9~?Niu M 9 "tu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~*<*<~~~~ 4>? ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~#<?L~~~ 4 `L ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*<?<~~ ? `> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*<*:~ 4>? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9:*< # 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9~# 9 4 ~~~~~~~<u@#"""##*b:~~~~E~ u*""""""*i E ~~~~~~d"~~~~~~~~~~~Ni:uF< z" '%...f ~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~~~~<E M f ~~~~9~~~~~<k!!~~~~~~~<d"~ M :c'> z~ ~~~d!~~~~:~~?~~~~~~X@"~~~ d ? .!` ~~t!~~~~!!<L~~~~<z*~~~~~~ X~ '> . u# ~dNeeeeeeN@eeW*"~~~~~~~~~ xleeeeeeb@ee@#" ?"~~~~~~~~~M~E~~~~~~~~~~~ "` ! E ~~~~~~~~~~M~~E~~~~~~~~~~~ Z E ~~~~~~~~~t~~~E~~~~~~~~~~~ + E ~~~~~~~~X!~~~E~~~~~~~~~~~ J E ~~~~~~~~#####$####$*i~~~~ """""E""""#*x ~~~~~~~~~~~~~E~~~~~E~E~~~ E E E ~~~~~~~~~~~~~E~~~~~!~"~~~ E ' ` ~~~~~~~~~~~~~E~~~~~~~~~~~ E ~~~~~~~~~~~~~E~~~~~~~~~~~ E ~~~~~~~~~~~~<E~~~~~~~~~~~ E Wygląda to już trochę lepiej... Do oryginalnego rysunku ma się jednak jak pięść do nosa ;) Może trzeba spróbować z czymś większym... dużo większym, ale prostym... Na przykład... _,aaadP""""""Ybaaaa,,_ ,adP,__,,,aaaadP"""""Y888888a,_ ,a8888888P"'' "Y8888888b, _a888888888" `Y88888888b, ,d888888888P' "888888888b, ,88888888P"Y8, ,P' `""Y888b, ,d8888P"' "Ya, ,P' `Ya`b, ,P88"' `Ya, ,P' `b`Yi d",P `"Y, ,P' `Y "i ,P' P' "888888888888888b `b "i ,P' d' d8888888888888888b `b `b d' d' ,888888888888888888b I, Y, ,f ,f ,88888888888888888888b `b, b d' d' d888888888888888888888b ,88,I ,P 8 ,88888888888888888888888b,_ ,d8888 d' 8, d8888888888888888888888P'`"Ya,_ ,d88888 8 d88b, ,adP""Y888888888888888888P' `""Ya, d88888P 8 ,88888b, ,adP"' `"Y8888888888888"' `"888888I Y,88888888b, ,adP"' ""Y888888P" 888888' `888888888888P' ""YP" 888888 I88888888888 8 88888I `Y8888888888 8 88888' `Y888888888 Normand 8 8888I `Y88888888 Veilleux 8 8P"8' `Y8888888, 8 ,d',d' `b""""Y8b 8 ,d" ,d' "b, "Y, 8 ,P" ,d" "b, "Ya,_ ,d88ba,,___ _,aP" ,P" "Ya_ ""Ya,_ _,,ad88888888888888P"' _,d" `"Ya_ ""Yaaad88888888888888888888P _,d"' `"Ya,_ "Y888888888888888888P",d"' `""Ya,__`Y888888888888888P""" ``"""""""""""""'' No to lecimy: krok 0 - gif:
[Rysunek Normanda Veilleux'a przerobiony na format gif]
Krok 1 - pierwszy output z programu gif2asc.exe MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*""` `""*MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM"` nHH!~~``````` `#MMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMM#` ...xnHHMMMM. `MMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM!` <MMMMMMMMMMMMMMM: "MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMM" XMMMMMMMMMMMMMMMMMMk `MMMMMMMMMM MMMMMMMMf MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM! x. `MMMMMMMM MMMMMMM xMX `MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM XMMMMx. ?MMMMMM MMMMM! .HMMMMMMk "MMMMMMMMMMMMMMMMM XMMMMMMMMMx `MMMMM MMMMf xMMMMMMMMMMMM: "MMMMMMMMMMMMMM XMMMMMMMMMMMX ! 'MMMM MMMf 'MMMMMMMMMMMMMMM: """""""""""" XMMMMMMMMMMMMML ! 'MMM MMf ! MMMMMMMMMMMMMMMMMX MMMMMMMMMMMMMM> M MM MM M XMMMMMMMMMMMMMMMMM 'MMMMMMMMMMMMMM X 'M M~ X> MMMMMMMMMMMMMMMMMf `MMMMMMMMMMMMMX 4L X X M XMMMMMMMMMMMMMMMMM ?MMMMMMMMMMMMM~ % ' > '> 'MMMMMMMMMMMMMMMMM> !MMMMMMMMMMM~ X MMMMMMMMMMMMMMMMMM "*MMMMMMMM~ ! M `MMMMMMMMMMMMMMM# xx. `"*MM~ ! :! "MMMMMMMMMM" .xx dMMMMMMx. M X> #MMMM*" .HMMMMMM: dMMMMMMMMMMMMx X > '"` xMMMMMMMMMMMMh. dMMMMMMMMMMMMMMM> f k xMMMMMMMMMMMMMMMMMMx dMMMMMMMMMMMMMMMMM> ' M 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM> MMMMMMMMMMMMMMMMMM> !< Mk 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM> MMMMMMMMMMMMMMMMMM> <M MM 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM> MMMMMMMMMMMMMMMMMM> XM MMM 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM> MMMMMMMMMMMMMMMMMM> <MM MMMM 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM> MMMMMMMMMMMMMMMMM~ / XMMM MMMMM .. #MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM> MMMMMMMMMMMMMMM~ :~ XMMMM MMMMMM: `MMX #MMMMMMMMMMMMMMMMMMM> MMMMMMMMMMMMf ! MMMMMM MMMMMMMM #Mk `MMMMMMMMMMMMMMM#` `""*MMM" .H" :MMMMMMM MMMMMMMMMk "MMx `*MMMMMMM*" xM" .MMMMMMMMM MMMMMMMMMMMX. `#MMx. ` M#` :MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMx `*MMn. .HMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMx. `"MM> xHMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhx. ..xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Krok 2 - negatyw ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:XieW$$$$$$$$Wii:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~:i@R"~~XUWWWWWWWW$$$$$$$$bi~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~X@$$$$$$$$$**##""~~~~~#$$$$$$$$$b:~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~:@$$$$$$$$$F~~~~~~~~~~~~~~~#$$$$$$$$$$i:~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~s$$$$$$$$$$$!~~~~~~~~~~~~~~~~~~?$$$$$$$$$$W:~~~~~~~~~ ~~~~~~~~X$$$$$$$$$$$$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:$$F#$$$$$$$W:~~~~~~~ ~~~~~~<@$$$$$$$$#~?$$i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<$$F~~~~?*$$$$$k~~~~~~ ~~~~~:$$$$$$#"~~~~~~?$$i~~~~~~~~~~~~~~~~<$$F~~~~~~~~~?$R$&~~~~~ ~~~~X$$$$#~~~~~~~~~~~~#$$i~~~~~~~~~~~~~<$$F~~~~~~~~~~~~$X$B~~~~ ~~~t$$$$R~~~~~~~~~~~~~~~#$$iiiiiiiiiiii$$F~~~~~~~~~~~~~?$X$N:~~ ~~t$$X$$~~~~~~~~~~~~~~~~~!$$$$$$$$$$$$$$$$:~~~~~~~~~~~~~9$<$$:~ ~<$$\$$F~~~~~~~~~~~~~~~~~8$$$$$$$$$$$$$$$$B~~~~~~~~~~~~~~$$~$&~ ~9$F9$R~~~~~~~~~~~~~~~~~X$$$$$$$$$$$$$$$$$$K~~~~~~~~~~~~~?$L*$! !$$<$$!~~~~~~~~~~~~~~~~~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k~~~~~~~~~~~~~9$X$& 9$Et$E~~~~~~~~~~~~~~~~~t$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$X~~~~~~~~~~~W$$$$$ $$!@$~~~~~~~~~~~~~~~~~<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$i:~~~~~~~~W$$$$$! $R<$$W:~~~~~~~~~~~~~~X@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"?R$$Ni:~~W$$$$$$! $FX$$$$k~~~~~~~~~<i$$$R"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$"~~~~~~?R$$$$$$$$$$< $!9$$$$$$L~~~~:d$$$#"~~~~~~#$$$$$$$$$$$$$"~~~~~~~~~~~~?$$$$$$$! 9$$$$$$$$$Nu@$$$#~~~~~~~~~~~~"R$$$$$$$$"~~~~~~~~~~~~~~~9$$$$$$t ?$$$$$$$$$$$$"~~~~~~~~~~~~~~~~~~?$$$$"~~~~~~~~~~~~~~~~~9$$$$$E8 ~$$$$$$$$$$$E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9$~~~~~~~~~~~~~~~~~~9$$$$$!F ~?$$$$$$$$$$E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9$~~~~~~~~~~~~~~~~~~9$$$$$R~ ~~R$$$$$$$$$E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9$~~~~~~~~~~~~~~~~~~9$$$$$!~ ~~~$$$$$$$$$E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9$~~~~~~~~~~~~~~~~~~9$$$$F~~ ~~~~R$$$$$$$E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9$~~~~~~~~~~~~~~~~<W$?$$!~~~ ~~~~~R$$**$$$i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9$~~~~~~~~~~~~~~<W$RW$$!~~~~ ~~~~~~#$W:~?$$$i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9$~~~~~~~~~~~~X@$$X$$$~~~~~~ ~~~~~~~~$$$L~?$$$b:~~~~~~~~~~~~~~X@$$$$$Nii::~<d$$R"d$$F~~~~~~~ ~~~~~~~~~?$$$i~~#$$$b:~~~~~~~:i$$$$$$$$$$$$$$$$$#\d$$#~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~?R$$Ni:~?#$$$W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~X@$$#~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~#$$$$b:~~"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#"~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~?*$$$Ni:~9$$$$$$$$$$$$$$$$$$#"~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"#*$$$$$$$$$$$$$$$R#"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Krok 3 - rozjaśnienie ..xnHMMMMMMMMhxx. .xHM"``(XXHHHHHHHMMMMMMMMx. .HMMMMMMMMMM*"""`` #MMMMMMMMMx .HMMMMMMMMM" "MMMMMMMMMMx :MMMMMMMMMMM~ `MMMMMMMMMMX :MMMMMMMMMMMM :MM"#MMMMMMMX MMMMMMMMM" `MMk :MM" `*MMMMM: :MMMMMM#` `MMx MMf `M?MX :MMMM" "MM: MMf 'MXMX <MMMM! #MMxxxxxxxxxxxxMMf ?M:MM <MM)MM 'MMMMMMMMMMMMMMMM MM>MM MM\MMf XMMMMMMMMMMMMMMMMX 'MM'MX XMfXMM :MMMMMMMMMMMMMMMMMMX `ML4M> 'MM MM> MMMMMMMMMMMMMMMMMMMML XM.MX XMXXMX XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: XMMMMM MM~MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx. XMMMMM! MM MMX .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM""*MMhx. XMMMMMM! Mf'MMMM: xMMM*"`MMMMMMMMMMMMMMMMMM" `*MMMMMMMMMM M>XMMMMMM: .xMMM#` #MMMMMMMMMMMMM" `MMMMMMM' XMMMMMMMMMM.HMMM" `?MMMMMMMM" XMMMMMM< ?MMMMMMMMMMMM" `MMMM" XMMMMMXX MMMMMMMMMMMX MM XMMMMMhf ?MMMMMMMMMMX XM XMMMMMM MMMMMMMMMMX XM XMMMMM> MMMMMMMMMX XM XMMMMf MMMMMMMMX XM XM!MM~ MMMMMMMM: XM XM!XMM~ ?MX `MMM: XM .MMM.MMM 'MMM. `MMMx .HMMMMMHxx. xMM*`XMM" `MMM: "MMMx. .xMMMMMMMMMMMMMMMMM" dMMf `*MMh. `#MMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .HMM" "MMMMx. ^#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#` `*MMMhx MMMMMMMMMMMMMMMMMMM"` `"*MMMMMMMMMMMMMMMM"" Hmm... Nieźle. Całkiem niezły półprodukt :) Teraz trzeba by to wrzucić do edytora typu Notepad, powygładzać wszystkie krawędzie i pewnie ostatecznie wyszłoby coś zbliżonego do oryginalnego rysunku - choć na pewno nie byłoby identyczne z tym, co zrobił Normand Veilleux. :._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ W każdym razie, MBSZ, wnioski są optymistyczne. Tym sposobem można ułatwić sobie robienie dużych rysunków w stylu "solid" - na przykład takich, jak ten: . $$h,. <$$$$$$c `$$$$$$$$c, $$$$$$$$$$h. ?$$$$$$$$$$$c ?$$$$$$$$$$$$, b. "$$$$$",cccccc $$c "$P,d$PF"",," ?$b c,, ` $P'c$$$$$$$.,cc "$$c, `z$$$$$$$$$$.`cc. `?$$$, "$$$$$$$$$$.?$b "?F,cc, `?$$$$$$$$$ ?$b ?",dc, `$$$$$$$$h $$c `$$$$b ?$$$$$$$h $$. "$$$$c "$$$$$$$c`$b "$$$$,`$$$$$$$,?$. ?$$$c ?$$$$$$ $$ `?$$b ?$$$$$b`$ ,/`- "$$$.?$$$$$,?F _,<'> `?, `?$$ ?$$$$L`L ,!'`""--.,,``-!: $c "$$.?$$$$ $ ,',<!!'`',, <!'',ccc,"?" `$$ ?$$$,?, ! !` 3$$$,,`"??$$$$cc, `$$ $$$$`F ,;; dL d$$$?d."?c,"?$$$$$$c, `$b $$$ $ ''''<>; ?$$$$$$P" J$$$$$$c,"$$$$$$$$c, `$F`$$,$ `\ `"" -'.d$$$$$$$$$b."$$$$$$$$c "$ ?$>4 ,cc=")C3$bccc,"??$$$$$c`$$$$$$$$L "b $>4 "===$c,"???$$$$$$cc,""",$$$$$$$$$ ?,?$4 - +n;r=`"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$ `$ $ ' MMMf `"=,"$$$$$$$$$$$$$$P ?r3 ;''MM> " "?$$$$$$$$$$$' $ !! MML, `?$$$$$$$$' 3 <!',MMMMb, `"??$" :Mn, ,;!!>' nMMMMMMMb ??"""",;;!!!!!!!! MMMMMMMMMM ;;>; !!!!!!!!!!!!!!!!!>,MMMMMMMMMMb `!!!!!!!!!!!!!!!!',MMMMMMMMMMMP `<!!!!!!!!!!',uMMMMMMMMMMMP, nmnmnmnmn:MMMMMMMMMMMMMP,nM( MMMMMMMMM MMMMMMMMMMP",nMf) , `MMMMMMM\-TMMMPPP"",nPP",cc$Ccc$$c/%,c `4MMMP" """"" ,c"L cc,, ,cc`"`"$,?$$$, "?"" c$$F "?P" Allen Mullen :._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ \|/ ____ \|/ .-,--. . . \|/ ____ \|/ @~/ ,. \~@ '|__/ ,-. . , , ,-. ,-| ,_, ,-. ,-. . ,-. @~/ ,. \~@ /_( \__/ )_\ .| | | |/|/ | | | | / |-' | | | ,-| /_( \__/ )_\ \__U_/ `' `-' ' ' `-' `-' '"' `-' ' ' ' `-^ \__U_/ :._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.:^:._.: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Powrót na poprzednią stronę Powrót na stronę główną