__
  (_   _ ._  _. _|_   ._ | o  _  ._  _ | _ | o _  _  _
  __) \/ (_| | | (_| |_ |_| | |< |  /_  |_) (_) | _> |< | (/_ (_| (_)
    /  _|                |           _|
               | | _ _ ._  _ _|_
               |_| _> (/_ | | (/_ |_ |_|
                                                                                

  Jak wiadomo, czytnik czytnikowi nierówny. Ale na czym dokładnie polegają
   te różnice? Na co warto zwracać uwagę, robiąc sygnaturkę, która ma być
        jak najlepiej widoczna we wszystkich czytnikach?
 Poniższe zestawienie ma za zadanie odpowiedzieć na te pytania - odpowiedzieć
     poglądowo, gdyż jeden obrazek może czasem zastąpić tysiąc słów,
       a niektóre rzeczy najlepiej zobaczyć na własne oczy.

         Dzięki współpracy Tomasza 'tsca' Sienickiego,
            autora FAQ grupy pl.news.czytniki
   znajduje się już tutaj sporo informacji - ale wciąż jeszcze nie tyle,
     ile mogłoby ich być. Wszelkie uzupełnienia mile widziane :)

                  * - * - *

Sygnaturka, podlegająca porównaniom, w czystym ascii wygląda tak:

-- 
.--------------------------------.  __*__  .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|//`* "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/   (o o)   mówimy _NIE_" ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'

A w poszczególnych czytnikach tak:
  
Forte Agent


> > cytat
> cytat
treść artykułu
-- 
.--------------------------------.  __*__  .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|//`* "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/   (o o)   mówimy _NIE_" ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'


               ('forteagentowa' sygnaturka w postaci gifa)

FA przy wyświetlaniu traktuje sygnaturkę tak samo, jak treść postu
(w szczególności: nie wyświetla sigów w innym kolorze). Jeśli zatem
któraś linia sygnaturki zaczyna się od znaku, zdefiniowanego w opcjach
jako znak cytowania (najczęściej są to znaki: ">", ":" i "|" ale można
zdefiniować dowolne), to zostanie pokolorowana tak samo, jak cytaty.

Wycina sigi przy odpowiadaniu.

Kliknięcie na URL-u odpala zewnętrzną przeglądarkę. Kliknięcie na linku
"mailto" postaci "mailto:username@domena" otwiera okno kompozycji listu
z wpisanym adresem.

Kliknięcie na podkreślonym tekście, zawierającym znak "@", powoduje
(zależnie od preferencji użytkownika) albo taką akcję, jak "mailto"
albo poszukiwanie artykułu wg Message-ID.

Kliknięcie prawym klawiszem na którymś z w/w rodzajów linków otwiera
menu kontekstowe, z którego można wybrać żądaną akcję niezależnie od
ustawionych preferencji.
  
Forte Free Agent


> > cytat
> cytat
treść artykułu
-- 
.--------------------------------.  __*__  .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|//`* "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/   (o o)   mówimy _NIE_" ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'


             ('forteFREEagentowa' sygnaturka w postaci gifa)

Zdaje się, że jedyną różnicą w stosunku do FA jest nierozpoznawanie
(brak kolorowania, podkreślania, klikalności) linków.

UWAGA: Ponieważ FFA nie obsługuje MIME, polskie literki mogą zostać
    wyświetlone w QP ("=BA", czyli wydłużone o dwa znaki), co może
    prowadzić do zdeformowania sygnaturki.
                                 (tsca)
Gnus


> > cytat
> cytat
treść artykułu
-- 
.--------------------------------.  __*__  .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|//`* "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/   (o o)   mówimy NIE" ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'


Podziękowania dla Łukasza Grochala -- który przysłał
'gnusową' sygnaturkę w postaci gifa i dodał taki komentarz:

Pogrubiony URL jest 'klikalny' jak URL-e w innych czytnikach - odpala
zewnętrzną lub wewnętrzną przeglądarkę. Dobrze widać na tym przykładzie
główną bolączkę gnusa czyli to, że _podkreślając_ czy *pogrubiając*
tekst skraca linijkę o dwa znaki.
  
GravityUWAGA: Ponieważ Gravity nie obsługuje MIME, polskie literki mogą zostać
    wyświetlone w QP ("=BA", czyli wydłużone o dwa znaki), co może
    prowadzić do zdeformowania sygnaturki.
  
KNode


> > cytat
> cytat
treść artykułu

.--------------------------------. __*__ .-------------------------. | Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|//`* "Parówkowym skrytożercom | | http://www.domena.pl/~jkowal/ (o o) mówimy _NIE_" ["Miś"] | `--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------' ('KNodowa' sygnaturka w postaci gifa) (Linux): Nie wyświetla sigów w innym kolorze. Wycina sigi przy odpowiedzi. Delimiter konweruje na linię wyglądającą jak <hr> w przeglądarce (a to akurat nie jest nieistotne, bo widziałem już sigi wykorzystujące delimiter jako część arta). Linki w innym kolorze, podkreślone, klikalne. Zarówno w treści, jak i sigu kolorowane są linie rozpoczynające się od ">" (innych znaków cytowania w ogóle nie można sobie zdefiniować, więc "|", ":", etc. są bezpieczne). (tsca)
Mutt

(zasadniczo program pocztowy, jednak dostępne są do niego plug-in'y
obsługujące newsy)

> > cytat
> cytat
treść artykułu
-- 
.--------------------------------.  __*__  .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|//`* "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/   (o o)   mówimy _NIE_" ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'


Wyświetla sigi w innym kolorze niż artykuł (nie koloruje więc linii
rozpoczynających się znakami cytowania).

Nie podświetla linków w sigu.
                                 (tsca)
Netscape Communicator (Mozilla)


> > cytat
> cytat
treść artykułu
-- 
.--------------------------------.  __*__  .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|//`* "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/   (o o)   mówimy _NIE_" ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'


               ('netscape'owa' sygnaturka w postaci gifa)

(Linux, nie wiem, czy pod Win jest tak samo):

Nie wyświetla sigów w innym kolorze.

Nie wycina siga przy odpowiedzi.

Linki w innym kolorze, podkreślone, klikalne.

Zarówno w treści, jak i sigu kolorowane są linie rozpoczynające się od
">" i "]" (innych znaków cytowania w ogóle nie można sobie zdefiniować,
więc "|", ":", etc. są bezpieczne).
                                 (tsca)
Outlook Express


Konfiguracja defaultowa:
> > cytat
> cytat
treść artykułu
--
.--------------------------------. __*__ .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|file://`* "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/ (o o) mówimy _NIE_" ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'


                ('outlookowe' sygnaturki w postaci gifów)

Tzw. "źródło wiadomości":

> > cytat
> cytat
treść artykułu
-- 
.--------------------------------.  __*__  .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|//`* "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/   (o o)   mówimy _NIE_" ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'


Nie wyświetla sygnaturek innym kolorem.

Nie rozpoznaje cytatów (brak kolorowania, pomijania przy łamaniu
wierszy) więc nie koloruje także żadnych linii sygnaturki.

Nie wycina sygnaturek przy odpowiadaniu.

Nie pozwala użytkownikowi wysłać postu z sygnaturką poprzedzoną
prawidłowym delimiterem (spacja na końcu wiersza zawierającego "-- "
jest wycinana przed wysłaniem).

Ponadto różne wersje OE w różny sposób fałszują treść wyświetlanych
postów (a zatem i sygnaturek). Niektóre wersje dodają słówko "file:"
przed ciągiem znaków "//cokolwiek" inne wersje nie pokazują myślników
na końcach wierszy.

"Źródło" pokazuje treść postu (wraz z sygnaturką) bez przekłamań,
ale nie można przestawić OE na wyświetlanie kolejnych postów w tej
postaci; trzeba to "źródło" włączać osobno dla każdego postu.
"Źródło" nie rozpoznaje (brak podkreślania, klikalności) linków.

Podobno istnieje możliwość zmuszenia OE do używania czcionki
nieproporcjonalnej przy wyświetlaniu treści postów (a zatem
i sygnaturek). Jest to tzw. "nieudokumentowana opcja" (nie opisana
w Helpie). Wymaga wybrania nazwy czcionki nieproporcjonalnej w polu
wyboru czcionki proporcjonalnej. Jednak oddziałuje to nie tylko
na moduł newsowy OE, ale także na część pocztową i może spowodować
wyświetlanie czcionką nieproporcjonalną treści stron www, dołączonych
do maili.
  
PAN


> > cytat
> cytat
treść artykułu
-- 
.--------------------------------.  __*__  .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|//`* "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/   (o o)   mówimy _NIE_" ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'


                  ('PANowa' sygnaturka w postaci gifa)

(Linux): 

Nie wyświetla sigów w innym kolorze.

Wycina sigi przy odpowiedzi.

Nie rozpoznaje (brak kolorowania, podkreślania, klikalności) linków.

Zarówno w treści, jak i sigu kolorowane są linie rozpoczynające się
od ">" (innych znaków cytowania w ogóle nie można sobie zdefiniować,
więc "|", ":", etc. są bezpieczne).

UWAGA: Ponieważ PAN nie obsługuje MIME, polskie literki mogą zostać
    wyświetlone w QP ("=BA", czyli wydłużone o dwa znaki), co może
    prowadzić do zdeformowania sygnaturki.

                                 (tsca)
Pine  
Slrn


> > cytat
> cytat
treść artykułu
-- 
.--------------------------------.  __*__  .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|//`* "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/   (o o)   mówimy NIE " ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'


                  ('slrnowa' sygnaturka w postaci gifa)

Wyświetla sigi w innym kolorze niż artykuł (za wyjątkiem sigów _bardzo_
długich (kilkanaście linii)), nie koloruje więc linii rozpoczynających
się znakami cytowania.

Nie koloruje/podkreśla linków w sigu (ale rozpoznaje je) (adresów
e-mail nie rozpoznaje).

Można wyłączyć wyświetlanie sigów (zgroza :).

Wycina sigi przy odpowiedzi.

Koloruje *to*, _to_ i /to/. W zależności od konfiguracji slrn może
w sigu wyświetlić "*to*" na następujące sposoby:

  1) <font color="red">*to*</font> - może pokolorować to, czego nie
                   powinien
  2) <font color="red"> to </font> - jak 1) + zastąpi niektóre znaki
                   spacjami i zniekształci arta
                   (przykład w tin_sig.gif)
  3) <font color="red">to</font>  - jak 1) + usuwając znaki *_/ może
                   kompletnie zdeformować siga
                   (przykład w gnus_sig.gif)
  4) *to*

  Bezpieczny jest tylko 4). Wymaga dopisania w pliku konfiguracyjnym
  slrn-a linii "set emphasized_text_mask 3", co ograniczy
  interpretację *_/ do treści artykułu. Ponieważ jednak life sucks :),
  nie ma jedynie słusznych rozwiązań.
  Niektóre osoby specjalnie komponują swoje sigi tak, aby wykorzystać
  ustawienie 1) lub 2) (patrz slrn_qnex.gif).
                                 (tsca)
Tin


> > cytat
> cytat
treść artykułu
-- 
.--------------------------------.  __*__  .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl>  '\\|//`  "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/   (o o)   mówimy _NIE_" ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'


                  ('tinowa' sygnaturka w postaci gifa)

Wyświetla sigi w innym kolorze niż artykuł (nie koloruje więc linii
rozpoczynających się znakami cytowania).

Nie koloruje/podkreśla linków w sigu.

Wycina sigi przy odpowiedzi.

*to* i _to_ jak w slrn, z tym, że inny jest zbiór znaków mogących
stanowić "to" i znaków mogących zewnętrznie stykać się z *_
(porównaj slrn_sig.gif i tin_sig.gif).
                                 (tsca)
XNews


> > cytat
> cytat
treść artykułu
-- 
.--------------------------------.  __*__  .-------------------------.
| Jan Kowalski <jkowal@domena.pl> *'\\|//`* "Parówkowym skrytożercom |
| http://www.domena.pl/~jkowal/   (o o)   mówimy _NIE_" ["Miś"] |
`--------------------------------ooO--(_)--Ooo-------------------------'


                 ('Xnewsowa' sygnaturka w postaci gifa)

Wyświetla sigi w innym kolorze niż artykuł (nie koloruje więc linii
rozpoczynających się znakami cytowania).

Nie podświetla linków w sigu, ale są one klikalne (dotyczy to także
adresów e-mail).

Wycina sigi przy odpowiedzi.
                                 (tsca)


   Niewątpliwie ważną sprawą przy tworzeniu sygnaturki jest sposób
 interpretowania linków przez poszczególne czytniki - a konkretnie to,
  które znaki ascii (poza literami i cyframi) są traktowane jak część
linka, a które nie. Ta wiedza może się okazać użyteczna zarówno dla osób,
  które chcą "zepsuć" swoje linki w celu oszukania automatów spamerów,
  jak i dla tych, które pragną ozdobić sygnaturkę jakimiś ciekawymi
  ornamentami, lecz linki pozostawić aktywne w prawidłowej postaci.

Forte Agent:


jkowal@domena
mailto:jkowal@domena

<<<jkowal@domena>>>
<<<mailto:jkowal@domena>>>

>>>jkowal@domena<<<
>>>mailto:jkowal@domena<<<

[[[jkowal@domena]]]
[[[mailto:jkowal@domena]]]

]]]jkowal@domena[[[
]]]mailto:jkowal@domena[[[

(((jkowal@domena)))
(((mailto:jkowal@domena)))

)))jkowal@domena(((
)))mailto:jkowal@domena(((

{{{jkowal@domena}}}
{{{mailto:jkowal@domena}}}

}}}jkowal@domena{{{
}}}mailto:jkowal@domena{{{

"""jkowal@domena"""
"""mailto:jkowal@domena"""

```jkowal@domena```
```mailto:jkowal@domena```

'''jkowal@domena'''
'''mailto:jkowal@domena'''

:::jkowal@domena:::
:::mailto:jkowal@domena:::

;;;jkowal@domena;;;
;;;mailto:jkowal@domena;;;

...jkowal@domena...
...mailto:jkowal@domena...

,,,jkowal@domena,,,
,,,mailto:jkowal@domena,,,

///jkowal@domena///
///mailto:jkowal@domena///

\\\jkowal@domena\\\
\\\mailto:jkowal@domena\\\

|||jkowal@domena|||
|||mailto:jkowal@domena|||

---jkowal@domena---
---mailto:jkowal@domena---

___jkowal@domena___
___mailto:jkowal@domena___

+++jkowal@domena+++
+++mailto:jkowal@domena+++

===jkowal@domena===
===mailto:jkowal@domena===

~~~jkowal@domena~~~
~~~mailto:jkowal@domena~~~

!!!jkowal@domena!!!
!!!mailto:jkowal@domena!!!

@@@jkowal@domena@@@
@@@mailto:jkowal@domena@@@

###jkowal@domena###
###mailto:jkowal@domena###

$$$jkowal@domena$$$
$$$mailto:jkowal@domena$$$

%%%jkowal@domena%%%
%%%mailto:jkowal@domena%%%

^^^jkowal@domena^^^
^^^mailto:jkowal@domena^^^

&&&jkowal@domena&&&
&&&mailto:jkowal@domena&&&

***jkowal@domena***
***mailto:jkowal@domena***


http://www.domena/~jkowal/
http://www.domena/~jkowal
www.domena/~jkowal/
www.domena/~jkowal

<<<http://www.domena/~jkowal/>>>
<<<http://www.domena/~jkowal>>>
http://www.domena/~jkowal/>>>
<<<www.domena/~jkowal/>>>
<<<www.domena/~jkowal>>>
www.domena/~jkowal>>>

>>>http://www.domena/~jkowal/<<<
>>>http://www.domena/~jkowal<<<
http://www.domena/~jkowal/<<<
>>>www.domena/~jkowal/<<<
>>>www.domena/~jkowal<<<
www.domena/~jkowal<<<

[[[http://www.domena/~jkowal/]]]
[[[http://www.domena/~jkowal]]]
http://www.domena/~jkowal/]]]
[[[www.domena/~jkowal/]]]
[[[www.domena/~jkowal]]]
www.domena/~jkowal]]]

]]]http://www.domena/~jkowal/[[[
]]]http://www.domena/~jkowal[[[
http://www.domena/~jkowal/[[[
]]]www.domena/~jkowal/[[[
]]]www.domena/~jkowal[[[
www.domena/~jkowal[[[

(((http://www.domena/~jkowal/)))
(((http://www.domena/~jkowal)))
http://www.domena/~jkowal/)))
(((www.domena/~jkowal/)))
(((www.domena/~jkowal)))
www.domena/~jkowal)))

)))http://www.domena/~jkowal/(((
)))http://www.domena/~jkowal(((
http://www.domena/~jkowal/(((
)))www.domena/~jkowal/(((
)))www.domena/~jkowal(((
www.domena/~jkowal(((

{{{http://www.domena/~jkowal/}}}
{{{http://www.domena/~jkowal}}}
http://www.domena/~jkowal/}}}
{{{www.domena/~jkowal/}}}
{{{www.domena/~jkowal}}}
www.domena/~jkowal}}}

}}}http://www.domena/~jkowal/{{{
}}}http://www.domena/~jkowal{{{
http://www.domena/~jkowal/{{{
}}}www.domena/~jkowal/{{{
}}}www.domena/~jkowal{{{
www.domena/~jkowal{{{

"""http://www.domena/~jkowal/"""
"""http://www.domena/~jkowal"""
http://www.domena/~jkowal/"""
"""www.domena/~jkowal/"""
"""www.domena/~jkowal"""
www.domena/~jkowal"""

```http://www.domena/~jkowal/```
```http://www.domena/~jkowal```
http://www.domena/~jkowal/```
```www.domena/~jkowal/```
```www.domena/~jkowal```
www.domena/~jkowal```

'''http://www.domena/~jkowal/'''
'''http://www.domena/~jkowal'''
http://www.domena/~jkowal/'''
'''www.domena/~jkowal/'''
'''www.domena/~jkowal'''
www.domena/~jkowal'''

:::http://www.domena/~jkowal/:::
:::http://www.domena/~jkowal:::
http://www.domena/~jkowal/:::
:::www.domena/~jkowal/:::
:::www.domena/~jkowal:::
www.domena/~jkowal:::

;;;http://www.domena/~jkowal/;;;
;;;http://www.domena/~jkowal;;;
http://www.domena/~jkowal/;;;
;;;www.domena/~jkowal/;;;
;;;www.domena/~jkowal;;;
www.domena/~jkowal;;;

...http://www.domena/~jkowal/...
...http://www.domena/~jkowal...
http://www.domena/~jkowal/...
...www.domena/~jkowal/...
...www.domena/~jkowal...
www.domena/~jkowal...

,,,http://www.domena/~jkowal/,,,
,,,http://www.domena/~jkowal,,,
http://www.domena/~jkowal/,,,
,,,www.domena/~jkowal/,,,
,,,www.domena/~jkowal,,,
www.domena/~jkowal,,,

///http://www.domena/~jkowal////
///http://www.domena/~jkowal///
http://www.domena/~jkowal////
///www.domena/~jkowal////
///www.domena/~jkowal///
www.domena/~jkowal///

\\\http://www.domena/~jkowal/\\\
\\\http://www.domena/~jkowal\\\
http://www.domena/~jkowal/\\\
\\\www.domena/~jkowal/\\\
\\\www.domena/~jkowal\\\
www.domena/~jkowal\\\

|||http://www.domena/~jkowal/|||
|||http://www.domena/~jkowal|||
http://www.domena/~jkowal/|||
|||www.domena/~jkowal/|||
|||www.domena/~jkowal|||
www.domena/~jkowal|||

---http://www.domena/~jkowal/---
---http://www.domena/~jkowal---
http://www.domena/~jkowal/---
---www.domena/~jkowal/---
---www.domena/~jkowal---
www.domena/~jkowal---

___http://www.domena/~jkowal/___
___http://www.domena/~jkowal___
http://www.domena/~jkowal/___
___www.domena/~jkowal/___
___www.domena/~jkowal___
www.domena/~jkowal___

+++http://www.domena/~jkowal/+++
+++http://www.domena/~jkowal+++
http://www.domena/~jkowal/+++
+++www.domena/~jkowal/+++
+++www.domena/~jkowal+++
www.domena/~jkowal+++

===http://www.domena/~jkowal/===
===http://www.domena/~jkowal===
http://www.domena/~jkowal/===
===www.domena/~jkowal/===
===www.domena/~jkowal===
www.domena/~jkowal===

~~~http://www.domena/~jkowal/~~~
~~~http://www.domena/~jkowal~~~
http://www.domena/~jkowal/~~~
~~~www.domena/~jkowal/~~~
~~~www.domena/~jkowal~~~
www.domena/~jkowal~~~

!!!http://www.domena/~jkowal/!!!
!!!http://www.domena/~jkowal!!!
http://www.domena/~jkowal/!!!
!!!www.domena/~jkowal/!!!
!!!www.domena/~jkowal!!!
www.domena/~jkowal!!!

@@@http://www.domena/~jkowal/
@@@http://www.domena/~jkowal/@@@
@@@http://www.domena/~jkowal@@@
http://www.domena/~jkowal/@@@
@@@www.domena/~jkowal/
@@@www.domena/~jkowal/@@@
www.domena/~jkowal@@@

###http://www.domena/~jkowal/###
###http://www.domena/~jkowal###
http://www.domena/~jkowal/###
###www.domena/~jkowal/###
###www.domena/~jkowal###
www.domena/~jkowal###

$$$http://www.domena/~jkowal/$$$
$$$http://www.domena/~jkowal$$$
http://www.domena/~jkowal/$$$
$$$www.domena/~jkowal/$$$
$$$www.domena/~jkowal$$$
www.domena/~jkowal$$$

%%%http://www.domena/~jkowal/%%%
%%%http://www.domena/~jkowal%%%
http://www.domena/~jkowal/%%%
%%%www.domena/~jkowal/%%%
%%%www.domena/~jkowal%%%
www.domena/~jkowal%%%

^^^http://www.domena/~jkowal/^^^
^^^http://www.domena/~jkowal^^^
http://www.domena/~jkowal/^^^
^^^www.domena/~jkowal/^^^
^^^www.domena/~jkowal^^^
www.domena/~jkowal^^^

&&&http://www.domena/~jkowal/&&&
&&&http://www.domena/~jkowal&&&
http://www.domena/~jkowal/&&&
&&&www.domena/~jkowal/&&&
&&&www.domena/~jkowal&&&
www.domena/~jkowal&&&

***http://www.domena/~jkowal/***
***http://www.domena/~jkowal***
http://www.domena/~jkowal/***
***www.domena/~jkowal/***
***www.domena/~jkowal***
www.domena/~jkowal***
  


           * - * - *

Na wszelkie komentarze, poprawki i uzupełnienia czeka:
         Antonina Liedtke

           * - * - *

   © Antonina Liedtke, Tomasz 'tsca' Sienicki
                                                                                
Sygnaturki: 1- i 2-wierszowe3-wierszowe4-wierszoweStrona główna
kolekcji
sygnaturek
5-wierszowe6-wierszowe7-wierszowe